# رنج

در آستانه ی سال 1394 به خاطر بسپار....

در آستانه ی سال1394... آگاه بــاش انسان در رنـــــــــج آفریده شده است آری انســـــان نه فقط مومن نه فقط کافر بلکـــــــــــــــــــه .. همه ی انسانها جالب است هر ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 45 بازدید